როგორ დავეხმაროთ აუტიზმის მქონე ბავშვს?

  • kristi_ne
  • თებერვალი 16, 2018
აუტიზმი ტვინის განვითარების ნეირობიოლოგიური დარღვევის შედეგია, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ბავშვის ვერბალური (მეტყველებითი) და არავერბალური (არასამეტყველო-ჟესტიკულაცია, სხეულის ენა) კომუნიკაციის დამყარების, სოციალური ურთიერთობების ჩამოყალიბებისა და გონებრივი განვითარების პროცესებზე. ბავშვს პრობლემები აქვს სოციალურ განვითარებაში, კომუნიკაციაში, მეტყველებაში, ქცევაში, განსაკუთრებით კი წარმოსახვით თამაშში.

აუტიზმის გამომწვევი მიზეზი და აცრა

  • Gwantsulika
  • ივლისი 25, 2013
ამ რამოდენიმე წლის წინ სამყაროს მოევლინა პატარა ლუკა. სრულიად ჯანმრთელი და საღი ბავშვი, რომელსაც ალბათ დიდი მომავალი და წარმატებული ცხოვრება ექნებოდა, რომ არა ის შეცდომა რომელიც მშობლებმა დაუშვეს. ალბათ იმიტომ რომ დედას ზუსტად ბავშვის ჯამრთელობა აღელვებდა ჯერ კიდევ ახალშობილს დაცვის მიზნით ყველა ”აცრა” გაუკეთა რაც შეიძლებოდა.