როგორ დავხატოთ ნატურმორტი?

  • pkzeze
  • მაისი 25, 2013
როგორც იცით, ნატურმორტი ფრანგული სიტყვაა და სიტყვასიტყვით “მკვდარ ბუნებას” ნიშნავს. სახვითი ხელოვნების ეს ჟანრი მართლაც უსულო საგნებს ასახავს. ნატურმორტის “გმირად” შეიძლება იქცეს ნებისმიერი ნივთი: ჭურჭელი, ხილი, ყვავილები, ქსოვილი, მუსიკალური ინსტრუმენტები და სხვა. მხატვრები ამ ნივთებს სურათის სიბრტყეზე, თავისი ჩანაფიქრის შესაბამისად, ისევე ანაწილებენ, როგორც თქვენ განალაგეთ საგნები მაგიდაზე. ელემენტების განაწილებით იქმნება ნატურმორტის კომპოზიცია.