როგორ გავაკეთო ეფექტური პრეზენტაცია?

  • geniosa1991
  • ივლისი 28, 2014
რა არის პრეზენტაცია? სიტყვა პრეზენტაცია (presentation), როგორც ლათინურიდან, ისე ინგლისურიდან, გერმანულიდან თუ ფრანგულიდან ითარგმნება როგორც წარმოდგენა, რომელიც თავის მხრივ ქართულ ენაში განიმარტება როგორც რაიმეს ჩვენება (სპექტაკლი), გონებით წარმოსახვის, შეხედულების შექმნას, ანუ ნებისმიერი სახის პრეზენტაცია წარმოადგენს მცდელობას შევუმნათ დადებითი (შეიძლება უარყოფითიც) განწყობა-შეხედულები პრეზენტაციის საგნის მიმართ.

როგორ შევთავაზოთ კომერციული წინადადება?

  • Creed
  • ნოემბერი 20, 2013
კომერციული წინადადება – ეს არის ოფიციალური დოკუმენტი, რომელშიც მოცემულია საბანკო პროდუქტების ან მომსახურების ჩამონათვალი, ასევე ინდივიდუალური ტარიფები და პირობები, რომლებსაც პერსონალის მენეჯერი წარუდგენს არსებულ თუ პოტენციურ კლიენტებს ბანკის სახით.