როგორ გავაკეთოთ ვიზუალურად გაფორმებული CV ?

  • ნაგულისხმევად საიტისათვის
  • 29/04/2015

siviCV – ს მომზადებას საკმაოდ დიდი ყურადღება უნდა დავუთმოთ, დამსაქმებელი სივის შინაარსთან ერთად, არანაკლებ ყურადღებას აქცევს CV-ის ვიზუალურ მხარეს, რაც ლოგიკურია. თქვენ წარმოიდგინეთ თავი დამსაქმებლის ადგილზე და მოგდით სივი, რომელიც ვიზუალურად მოუწესრიგებელია, ზოგიერთი ასო არაადეკვატურად დიდი ზოგიც ძალიან პატარა, არ არის სხვადასვა კატეგორიები გამოყოფილი და ა.შ. აიყვანდით ისეთ ადამიანს სამსახურში, რომელიც საქმეს კი არა cv-ის ვერ აწესრიგებს? ეჭვიც არ მეპარება რომ ასეთ ადამიანს გასაუბრებაზეც კი არ დაიბარებდით, ასე რომ ყურადღებით გაეცანით აღნიშნულ სტატიას და სივის მოწესრიგებასთან დაკავშრებული პრობლემები თქვენ არ შეგეხებათ.

1. ჩავრთოთ Microsoft Word 2007 ან სასურველი ვერსია
2. დავწეროთ მაგ:. განათლება.
3. გადავიდეთ Home Panel ში Style განყოფილებაში მივუთითოთ no spacing.
4. გადავიდეთ Paragraph განყოფილებაში.

სივის გაფორმება
5. მოვნიშნოთ ტექსტი განათლება და გავაფერადოთ სასურველი ფერით.

გააფორმეთ სივი
6. დავაჭიროთ ENTER და დავწეროთ ყველაზე უახლოესი წელი რომელშიც მიღებული გვაქ განათლება მაგ: 2011-მიმდინარე, 2000-2011 და ა.შ.
7. მოვნიშნოთ დაწერილი წლები დავაჭიროთ Page Layout > Coulumn > two (ან რამდენი სვეტიც გინდათ რომ იყოს) და გამოჩნდება გამყოფი ზოლი.

სივის გაფორმება 3
8. დავაჭიროთ ” 2000 – 2011 წელი ” თან და Enter ( ჩამოვიდეთ ქვედა სტრიქონზე )
9. შევიდეთ Page Layout > Break > Coulumn. გადავალთ მეორე სვეტზე დასაც უნდა ჩავწეროთ 2011-მიმდინარე-ს შესაბამისი კრიტერიუმი სად ვსწავლობ. მაგ: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სივის გაფორმება 4
10. დავაჭიროთ გამყოფ ზოლს ორჯერ.

სივის გაფორმება
11. მოვნიშნოთ Line Between. გამოვრთოთ Equal Qoulumn With. ჩართული იყოს Apply to this Section ( ანუ რა ნაწილი გვინდა იყოს გაყოფილი მთელი დოკუმენტი თუ რაც ჩვენ მოვნიშნეთ ). Number of Coulumns იყოს 2 (ანუ 2 სვეტი)

სივის გაფორმება 6
12. შევიყვანოთ Spacing 2 (სვეტებს შორის დაშორება), Width-5 (პირველი დანაყოფის სიგრძე) და OK.

სივის გაფორმება 7
13. შევცვალოთ საზღვრები – View > ჩავრთოთ Ruler

სივის გაფორმება 8
14. მოვნიშნოთ მარცხენა სვეტში ყველა კატეგორია (2011 – მიმდინარე, 2000 – 2011 წელი) და გადმოვწიოთ Ruler ი მარჯვნივ სურვილისამებრ. ნახეთ სურათი.

სივის გაფორმება 9
15. დავწეროთ 2000 – 2011 წლისთვისაც შესაბამისი ინფორმაცია. და დავაჭიროთ Enter და დავწეროთ მის ქვემოთ მეორე კატეგორია სამუშაო გამოცდილება.

სივის გაფორმება 10
16. მოვნიშნოთ სამუშაო გამოცდილება და შევიდეთ Page Layout > Coulumn > One.

სივის გაფორმება 11
15. გავიმეოროთ 2-დან 16 საფეხურამდე იგივე. მხოლოდ შევიყვანოთ ინფორმაცია ჩვენი კატეგორიის შესაბამისად.

სივის გაფორმება 12
16. შევქმნათ კატეგორიები: ენები (გავაკეთოთ 1 სვეტით), კომპიუტერული უნარჩვევები, ტრენინგები და სხვა მიღწევები (2-16 საფეხურებით)

სივის გაფორმება
17. გადავიდეთ Insert > Smart Art > all > Basic Block List

სივის გაფორმება 14
18. ჩავრთოთ Layout და ავირჩიოთ Continius Picture List

სივის გაფორმება 15
19. წავშალოთ Text ები დავტოვოთ მხოლოდ ერთი.

სივის გაფორმება 16
20. შევიყვანოთ Text-ში სახელი გვარი, ტელეფონი, მისამართი, დაბადების თარიღი, მეილი, სტატუსი.
21. ავიტანოთ განათლების თავში

სივის გაფორმება
22. შეცვალოთ უკანა ფონი – Page Layout > Page Color
23. გავაკეთოთ უკანა ფონე მკრთალი წარწერა – Page Layout > Watermark > Custom Watermark

სივის გაფორმება 18
24. მოვნიშნოთ Text Watermark > Text > Curriculam Vitae > OK
25. ჩარჩოს გაკეთება > Page Layout > Page Borders > Box > OK

სივის გაფორმება 19

 

იმედი მაქვს დაგეხმარებათ აღნიშნული რჩევბი და შეძლებთ სივისთვის თქვენთვის სასურველი ვიზუალური ეფექტების დამატებას.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.