როგორ გავაუმჯობესოთ მეხსიერება?

  • Creed
  • October 17, 2014

მეხსიერება – ადამიანის ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსია. კარგად განვითარებული მნემონიკური შესაძლებლობები, ავითარებს ტვინს და აძლევს საშუალებას მოახდინოს სწრაფი რეაგირება ნებისმიერ საკითხზე. წარმოგიდგენთ მეხსიერების გაუმჯობესები მეცნიერულად დამტკიცებულ მეთოდებს.

გაცნობიერება დამახსოვრებისათვის.

მნემონიკა-ihow.ge

როგორც ჩანს ეს აშკარა ფაქტორია, რომლის იგნორირებასაც ცდილობს ჩვენი ტვინი. ეს შეგვიძლია გავიგოთ შემდეგ ნაირად: ბუნება გვკარნახობ შევინახოთ მაქსიმალური გონებვრივი ენერგია მოულოდნელი საშიშროებისათვის. ამიტომ გურწფელი გაგება არა სრული წაკითხული კონცეპციისა, არამედ მისი ლოგიკური სტრუქტურისა, მიუხედავად მისი სიძნელისა გვაძლევს მნიშვნელოვან შედეგს. ედინბურგის სამეფო კოლეჯის ასპირანტებმა ჩაატარეს ამ თემის გამოკვლევა, სადიპლომო ნაშრომის ფარგლებში, რომელიც ეძღვნებოდა მნემონიკის საუკეთესო მეთოდების განვითარებას. შედეგების მიხედვით, გაირკვა რომ, აზრი არა აქვს გაუაზრებელ დაზეპირებას: რესპოდენტების გონებაში მატერიალი ინახებოდა არაუმეტეს 1 კვირისა. სამაგიეროდ იმ ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები, რომლებიც მკაცრი კონტროლის ქვეშ ცდილობდნე ჩაწვდნენ მიწოდებული ინფორმაცის ყოველ აზრს, წარმატებით მოახდინეს მისი გახსენება 1 წლის შემდეგ ჩატარებულ გამოცდაზე.

სტერეოტიპები ტვინისათვის.

სტერეოდები-ტვინისათვის-ihow.ge

ჯანსაღი კვება არის კარგი ჩვევა. მიღებული საკვების მუდმივი კონტროლი, პერსპექტივაში იქონიებს დადებით ზეგავლენას ადამიანის ორგანიზმზე – მათ შორის ტვინზეც. ადამიანი ვინც იკვება ჯანსაღი საჭმელით, გამოირჩევა ამაღლებული კოგნიტიური შესაძლებლობებით. მაგრამ როგორც სხვა წესში აქაც აღინიშნება გამონაკლისები. “მავნე” საკვები (უხვი შაქრის შემცველობით) შეიძლება დაგეხმაროთ რაიმეს სწრაფ და გარკვეულ შესწავლაში. როდესაც კონცეტრირდებით სწავლაზე მთავარია იკვებოთ ტკბილი “პონჩიკებით” და შაქრიანი ყავით. რიჩარდ დოკოულის. ჰარვარდის ფიზიოლოგის გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ადამიანთა ფოკუს-ჯგუფი რომელიც არ ამბობდა უარს ტკბილზე, შეემჩნეოდათ ამაღლებული მნემონიკის შესაძლებლობა. რესპოდენტები ჩვეულებრივ რეჟიმში მისდევდნენ ჯანსაღ კვებას და მხოლოდ გარკვეულ მომენტებში ნებას რთავდნენ ტკბილის ჭამაზე.

ძალისხმევა რეზულტატისათვის.

ძალისხმევა-რეზულტატისათვის-ihow.ge

რაც უფრო მეტ შრომას ახარჯავთ ახალი მატერიალს სწავლაზე და დამახსოვრება, მით უფრო ფასობს შედეგი. მაგალითად, მარტივად ნასწავლი ლექსი, დიდი ხნით არ დაგამახსოვრდებათ გონებაში. ამ ორაზროვანი დასკვნის დასამტკიცებლად ჩაატარეს ექსპერიმენტი, ნიუ-იორკის სოციალურ ინსტიტუტ პრატში. სტუდენტთა ფოკუს-ჯგუფი დაყვეს ორად და მისცეს ერთი და იგივე დავალება, მაგრამ მისი ამოხსნის განსხვავებლი გზები. ერთ ნაწილს ნება მისცეს არ დაეთმოთ დიდი დრო აღნიშნული ფაქტების დასამახსოვრებლად – ფასობდა მხოლოდ რეზულტატი. ხოლო მეორე ჯგუფის სტუდენტებს უნდა დაეთმოთ გარკვეული დროს მოცემული საკითხის დასამახსოვრებლად. შუალედური შედეგები თითქმის ერთი და იგივე იყო. რამდენი დღის შემდგომ ორივე ჯგუფმა ერთ დონეზე ჩააბარა გამოცდა. სამაგიეროდ, ერთი თვის მერე, ექსპერიმეტის საბოლო წერტილის დროს დაფიქსირდა მოულოდნელი შედეგები. გაირკვა, რომ სტუდენტები ვინც იზეპირებდნენ, ახსოვდათ თითქმის ყველაფერი, ხოლო მეორე ჯგუფის წევრებმა კი სწორად უპასუხეთ დასმუკი კითხვები 15%-ს. შედეგი შეგვიძლია დავიყვანოთ ბანალურ მაგრამ სწორ ფრაზამდე:

წერილი პრაქტიკისათვის.

წერილი-პრაქტიკისათვის-ihow.ge

დაიჯერეთ ესე ნამდვილად მუშაობს. და არა აქვს მნიშვნელბოა თუ როდის ბოლოს ჩაიწერეთ რაიმე ხელით. გამოკვლევები ამ თემაზე ჩატარდა თეორიული ფიზიკის კათედრის MIT ასპირანტებს შორის – ადამიანებს შორის – რომლებმაც კარგი ხანია კლავიატურა გაცვალეს საწერ კალამზე. ორ თვიანი ექსპერიმეტის შემდგომ, რომლის ფარგლებში მონაწილეებს უნდა არა მხოლოდ წაეკითხად მატერიალი რამოდენიმეჯერ, არამედ ჩაეწერათ ხელით. ნათელი გახდა აღნიშნული მეთოდიკის ეფექტიანობა. თითების გამიზნული მოძრაობა, რომელიც აკონტროლებდა საწერ კალამს, დადებით ზეგავლენას ახდენდა რესპოდენტების მნემონიკურ შესაძლებლობებზე. შედეგების კორექტირებამ საშუალება მისაცა მკვლევარებს შეედგინათ იდეალური მეხსიერების განვითარების ალგორითმი: აუცილებელია მატერიალის ორჯერ წაკითხვა, დაფიქრდეთ ყოველ სიტყვაზე და ჩაწვდედ ტექსტის ლოგიკურ კავშირებს. შემდგომ ერთხელ ხელით გადაწეროთ ორიგინალი ტექსტი. შემდგომ – შეადგინოთ რეზიუმე, რომელიც აქცენტირებას გაუკეთებს ჯაჭვურ მომენტებს. კიდევ ერთხელ გადაიკითხოთ და საბოლოოდ შეეცადოთ დავწეროთ ტექსტი, სიტყვა-სიტყვით, ორიგინალში ჩაუხედავად. მოგეჩვენებათ რთული და დიახ დროსაც არ წაგართმევთ ცოტას, სამგიეროდ შედეგი სახეზეა: დაიმახსოვრებთ ხანგრძლივად.

ჯილდო თვითკრიტიკისათვის.

silhouette of friends jumping on beach in sunset

რთულია საკუთარი თავი შევადაროთ საცდელ თაგვს ან პავლოვის ძაღლს. თუმცა ფიზიოლოგია – უწყალო რამეა. ჩვენი ორგანიზმი მსუბუქად ეგუება დაჯილდოების სტიმულაციას, როგორც აღნიშნული თეთრი თაგვების ორგანიზმი. ამ მეთოდიკაში მთავარია – თვითკონტროლი და მზადყოფნა ჩამოვართვათ საკუთარ თავს პატრა, მაგრამ მავნე ბონუსები ყოველდღიურ ცხოვრებაში. თუ დაჯდებით რაიმეს სასწავლელად, დაპირდით საკუთარ თავსб სანატრელი დასვენება ან ძვირიან რესტორანში წასვლა. მოგიხდებათ ნებისმიერი სტიმული, მთავარი მან ითამაშოს ნამდვილად მნიშვნელოვანი როლი. ადაპტაციისათვის სავსებით საკმარისია 1 თვიანი ტვინის ვარჯიში. ქვეცნობიერი მოწყურებულია დანაპირევით, ავტომატურად გამოიყენებს ნაცრისფერი ნივთიერების ყველა რესურსს, დაიმახსოვრებს ყველაფერს მაქსიმალურად სწორად და მყარად. კიდევ ერთი: მთავარია არ აიწყვიტოთ. დაპირდით საკუთარ თავს, კლუბში წასვლა ნასწავლი ტექსტის 3 გვერდის შემდგომ – შეასრულეთ!

ბონუსი ზარმაცებისათვის!

ზემოთ აღწერილი გეჩვენებათ წარმოუდგენელად რთული და მოსაწყენი? ეს ნამდვილად ასეა. ყველას სურს სასურველის მალევე მიღება, ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე. ამისათვის ჩვენ მოგიმზადეთ გადასარევი რჩევა: დაელოდეთ სასწაულს. რადგან თუ დაუჯერებთ სასწაულს, ის აუცილებლად ასრულდება და თქვენი გონება თავისით უცბად გაუმჯობესდება. გპირდებით ეს ასე მოხდება, დიახაც!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.