როგორ განავითაროთ ბავშვის ფანტაზია?

  • Creed
  • 17/03/2014

ბავშვის ფანტაცია, ბავშვობის განუყოფელი ნაწილია. ყოველი ბავშვი და ასევე მშობელი თავიდან გაივლის ყველა იმ ზღაპარსა და ლექს, რომელსაც ბავშვებს ვუყვებით. აუცილებელია რომ ბავშვის ფანტაზია იყოს კეთილი, რის შედეგადაც მას დარჩეს დადებითი შთაბეჭდილება. როგორ განავითაროთ ბავშვის ფანტაზია, რომელსაც მოაქვს სიკეთე და ცხოვრების თბილი მომენტები?

ბავშვის ფანტაზია

ბავშვის ფანტაზია მშვენივრად შეგვიძლია განავითაროთ თუ მასთან ერთად მოვიფიქრებთ რაიმე კეთილ ზღაპარსა თუ ისტორიას. მოვიფიქრეთ პერსონაჟს და მოვუფიქრეთ გმირის ისტორიას თავგადასავლებით აღსავსეს.

ბავშვის ფანტაზია ასევე ეფექტიანად შეგვიძლაით განავითაროთ ფერწერის საშუალებით. ნება მიეცით დახატოს, ცხოველები, რომლებიც არ არსებობენ ბუნებაში, ან მოგონილი სიტუაცია რაც მას გადახდება. კარგად დააკვირდით ნახატის შედეგს. ის უნდა იყოს კეთილი, წინააღმდეგ შემთხვევაში უნდა იზრუნოთ ბავშვის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, იქნებ მას რაიმის ეშინია?

შესთავაზეთ ბავშვს სხვადასხვა აპლიკაციის (ლეგო) გამოყენებით ააშენოს პატარა ქალაქი, რომელშიც არის სახლი, ბაღი, ღობე, ადამიანები და ცხოველები. ეს კარგი საშუალებაა ფანტაზიის განვითარების, სადაც თვით ბავშვი განსაზღვრავს თუ სად რა იყოს.

კონუსების, ჩხირების, ხილისა და ბოსტნეულის საშუალებით, ბავშვთან ერთობლიად მოიფიქრეთ რაიმე სურათები. მნიშვნელობა არაა აქვს რაიმეს დაემსგავსოს, მთავარია ბავშვმა იფანტაზიროს.

ბავშვის ფანტაზიები საუკეთესო მეთოდია რომ გავხსნათ ბავშვის სულერი მდგომარეობა. თუ მისი ფანტაზიები საშიშია და შეუსაბამო, მაშინ სასწრაფოდ რაიმე მოიმოქმედეთ, რომ არ დააგვიანოთ და შიში არ გადაიზარდოს ფობიაში. თუ ბავშვის ფანტაზიები სასაცილოა და შესანიშნავი, მაშინ ყველაფერი ნორმალურადაა, ჩაიწერეთ ეს ყველაფრი, როდესაც იგი გაზრდება რომ ყველაფერი ტკბილად მოგონოთ.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.