როგორ განვსაზღვროთ ნაკიანი წლები?

  • An'na
  • 31/01/2016

წელიმარტივი გზა იმისათვის თუ გავიგოთ არის თუ არა წელი ნაკიანი.

1. აირჩიეთ წელი, რომელზეც გაიგებთ, არის თუ არა ნაკიანი.

2. ნახეთ თუ რიცხვი ზუსტად იყოფა. (მთელი რიცხვი ნაშთის გარეშე) .თუ არ იყოფა, მაგალითად როგორც 1997 წელი, მაშინ ის არაა ნაკიანი წელი. თუ იყოფა, როგორც 2012, მაშინ გააგრძელეთ კითხვა.

გაყოფა

3.შეამოწმეთ თუ იყოფა 100-ზე. თუ წელი იყოფა ოთხზე,მაგრამ არა ასზე ,როგორც 2012, მაშინ ის ნაკიანია. თუ წელი იყოფა ორივეზე, ოთხზეც და ასზეც, მაშინ გააგრძელეთ კითხვა.

100ზე გაყოფა

4.შეამოწმეთ, თუ რიცხვი იყოფა 400-ზე. თუ რიცხვი იყოფა ასზე,მაგრამ არა 400-ზე, როგორც 1900, მაშინ ის არაა ნაკიანი წელი. თუ წელი ორივეზე იყოფა,მაშინ ის ნაკიანი წელია.

დამატებითი რჩევები:

ნაკიანი წლებია: 1600, 1604, 1608, 1612, 1616…1684, 1688, 1692, 1696, 1704, 1708, 1712…1792, 1796, 1804 , 1808, 1812…1892, 1896, 1904 (no 1900), 1908, 1912…1992, 1996, 2000,2004, 2008, 2012…2092,  2096, 2104 ,2196, 2204…2296, 2304…2396, 2400, 2404… და ასე შემდეგ.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.