როგორ დავაყენოთ Drupal-ი XAMPP-ზე?

  • ნაგულისხმევად საიტისათვის
  • 29/05/2015

დრუპალი1. შევიდეთ https://www.apachefriends.org და გადმოვწეროთ.
2. გამოვრთოთ ანტივირუსი და Skype ( თუ რაიმე პრობლემა შეიქმნა ჩართვისას)
3. გავუშვათ XAMPP Control Panel Run As Administrator ით
4. Taskbar ში არსებულ XAMPP ის გამშვებს დავაჭიროთ Right Click > Show/Hide
5. გავუშვათ APACHE, MYsql
6. დავაჭიროთ APACHE ეს გასწვრივ არსებულ ADMIN ის ღილაკს და გადმოვწეროთ Drupal Bitnami
7. შედით საიტზე https://www.Drupal.org და გადმოვწეროთ ბოლო ვერსია
8. გადმოწერილი ამოვაარქივოთ შევუცვალოთ სახელი მაგ:Project და ჩავაგდოთ ფოლდერი სადაც დავაყენეთ XAMPP ის htdocs ფოლდერში
9. გავხსნათ ბრაუზერი შემდეგი მისამართით: Localhost/Project (Project ჩვენ მიერ დარქმეული სახელი 8 საფეხურის მიხედვით)

ბიტნამი
10. Choose profile – ავირჩიოთ Standard დავაჭიროთ Save and Continue
11. გავიმეოროთ 4 და 5 საფეხურები გადავიდეთ Database და შევიყვანოთ Create Database ში ჩვენი სასურველი სახელი.
12. Set up database – შევიყვანოთ Database Name ში წინა საფეხურში Create Database ში შეყვანილი სახელი.
შევიყვანოთ Database Username ში Root და Database Password დავტოვოთ ცარიელი. დავაჭიროთ Save and Continue.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.