როგორ დავიმახსოვროთ რამდენი დღეა თითოეულ თვეში?

  • An'na
  • 31/01/2016

კალენდარიოდესმე გიეჭვიანიათ იმაზე, თუ რა მარტივად იმახსოვრებენ სხვა ადამიანები დღეების რაოდენობას თითოეულ თვეში ასე მარტივად? ჩვენ გასწავლით ორ მარტივ გზას დასამახსოვრებლად.

 

 

მეთოდი პირველი:

პოემა:

30 დღე აქვს სექტემბერს,აპრილს,ივნისს და ნოემბერს

ყველა დანარჩენს აქვს 31,

გარდა თებერვლისა,

რომელსაც აქვს 28 დღე

და 29 ნაკიან წელში.

 

მეთოდი მეორე:

1.შეკარით მუშტი. ხელზე გაქვთ ოთხი სახსარი. თითოეული მათგანი წარმოადგენს 31 დღიან თვეს,  მათ შორის დაშორება კი წარმოადგენს 30 დღიან თვეებს (ან 28 და 29 დღიანს,თუ თებერვალია).

ხელები

2. ჩათვალეთ პირველი სახსარი იანვრად. სივრცე მასსა და მეორე სახსარს შორის თებერვალია. მეორე სახსარი მარტია და ასე გრძელდება ივლისამდე.

სახსარი

3.შემდეგ,როდესაც მიხვალთ უკანასკნელ სახსართან, დაუბრუნდით პირველს. ის აგვისტოა.გააგრძელეთ დეკემბრამდე.

სახსარი 1

ახლა თქვენ ნამდვილად დაიმახსოვრეთ!

  • ეცადეთ დაიმახსოვროთ დღეების რაოდენობა მათი ხშირი გამეორებით.
  • ეცადეთ იპოვოთ რითმი,რასაც უფრო მარტივად დაიმახსოვრებთ.

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.