როგორ იხატება სურათი ტილოზე?

  • pkzeze
  • 25/05/2013

surati tiloze_iHOW.GE   გავიხსენოთ, რომ სურათზე მუშაობა მოსამზადებელი ეტაპით იწყება.
მოსამზადებელი ეტაპი განსხვავებულია იმის მიხედვით, თუ რაზე უნდა დაიხატოს სურათი: ტილოზე, ხეზე, მუყაოზე თუ ქაღალდზე.
ამჯერად გაგაცნობთ თუ როგორ ემზადება მხატვარი ტილოზე სურათის დასახატად.

1) თავდაპირველად ხის ქვეჩარჩოზე მხატვარი ტილოს ჭიმავს.
2) ტილოს ზედაპირი საგანგებო გრუნტით იფარება, რათა ქსოვილის ძაფებს შორის ნახვრეტები ამოივსოს; გრუნტის გაშრობის შემდეგ, ტილო უკვე მზადაა და მხატვარს შეუძლია მუშაობის დაწყება.
3) სურათი საგანგებო დაზგაზე – მოლბერტზე – იდება.
4) მხატვარი დებს და აზავებს საღებავებს საგანგებო დაფაზე, რომელსაც პალიტრა ეწოდება.
5) მხატვარი ხატავს ფუნჯით.

საღებავიანი ფუნჯის მოძრაობით სურათის ზედაპირზე რჩება კვალი, რომელსაც მონასმი ეწოდება. მონასმი შეიძლება იყოს ვერტიკალური, ჰორიზონტალური, წრიული, ნახევარწრიული, ზიგზაგისებური და სხვა. სხვადასხვაგვარი მონასმი ჩანაფიქრის შესაბამისად გამოიყენება.
სხვადასხვაგვარი მონასმით განსხვავებული ზედაპირის გადმოცემაა შესაძლებელი. ზედაპირის დამახასიათებელი ნიშნების გადმოცემას სახვით ხელოვნებაში ფაქტურა ეწოდება.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.