როგორ შევისწავლოთ გიტარაზე დაკვრა დამოუკიდებლად?

 • katniss
 • 30/03/2014

გიტარაგიტარა თანამედროვე საკმაოდ პოპულარული მუსიკალური ინსტრუმენტია. რა საჭიროა მასწავლებელი და ზედმეტი ხარჯები, როდესაც მოყვარულის დონეზე გიტარის შესწავლა დამოუკიდებლად შეგიძლია.

 

1. გიტარა შედგება 3 ძირითადი ნაწილისგან: კორპუსი, გრიფი, და სიმები. გრიფი დაყოფილია ლადებით. მათ შორის მანძილია ნახევაროი ტონი, სიმების ათვლა იწყება ქვემოდან ზემოთ.

 

პირველი სიმი – მი
მეორე სიმი – სი
მესამე სიმი – სოლ
მეოთხე სიმი – რე
მეხუთე სიმი – ლა
მეექვსე სიმი – მი

მაგრამ ტაბლატურაზე, სადაც გამოისახება აკორდები, სიმების ათვლა პირიქით ხდება.

2. დაიჭირეთ გიტარა სწორად.

3. მთავარ სირთულეს წარმოადგენს აკორდები. თუ ისწავლით აკორდებს, შემდგომში ადვილად ააწყობთ გიტარაზე სიმღერებს.

აქ მოცემულია ძირითადი აკორდები:

 • E minor – Em;
 • E major – E;
 • A minor – Am;
 • C major – C;
 • D major – D;
 • A major – A;
 • B major – B;
 • B seven – B7;
 • G major – G;
 • F major – F.

შიფრი:

დო – C
რე – D
მი – E
ფა – F
სოლ – G
ლა – A
სი – H

4. აიღეთ აკორდები და ჩამოჰკარით სიმებს მოდუნებული ხელით. მოდუნებული, რბილი ხელი აუცილებელია კარგი ჟღერადობისთვის. იმუშავეთ სუფთა ბგერაზე, სანამ სასურველ შედეგს არ მიაღწევთ.

შემდეგ სტატიაში უკვე სიმღერების ცხდაკვრის ტუტორიალებს შემოგთავაზებთ.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.