როგორ შევისწავლოთ სამომხმარებლო ბაზარი?

  • Giorgi Gujabidze
  • November 13, 2013
რა არის ბიზნესის წარმატების და სტაბილურობის გარანტი 21 საუკუნეში? როგორ დავიწყოთ? როგორ ავეწყოთ ევროპის და ამერიკის უკვე ძალიან წინ წასულ და განვითარებულ კონკურენტულ სექტორებს? პირველი არის იდეის “სთართაფი”, ძლიერი და სანდო ბიზნესი კი წარმოუდგენელია მარკეტინგული გათვლების გარეშე. სწორედ მარკეტინგული კვლევა არის ის რაც დაგვანახებს იდეის რელევანტურობას, გვაძლევს სურათს თუ რა სახის პროდუქტები და მომსახურება მოგიტანს […]