როგორ მოვახდინოთ საზოგადოების ცვლილება?

  • annaqant
  • მარტი 19, 2018
“პიროვნების შეერთების შედეგად არასოდეს მიიღება ჯამი, რომელიც მათი ერთეულების რიცხვის ტოლი იქნება” – წერდა ე. ფერი. აგრეგატის ხასიათი დამოკიდებულია მისი შემადგენელი ერთეულების თვისებებზე. ყველაზე შორეული დროიდან ადამიანებს განიხილავდნენ, როგორც აგრეგატებს, როგორც მიკროკომს.

როგორ ეგუება ორგანიზმი თავის საარსებო გარემოს?

  • pkzeze
  • მაისი 22, 2013
ცოცხალი ორგანიზმი თავისი შინაგანი და გარეგანი აგებულებით, ინსტიქტებითა და ქცევებით შეგუებულია საარსებო გარემოს. გარემო პირობების ცვლილებების შემთხვევაში, დროთა განმავლობაში ორგანიზმი ეჩვევა, ეგუება ახალ პირობებს. ამ პროცესს ადაპტაცია ეწოდება.