როგორ დავადგინოთ ტუბერკულიოზი ცხოველებში?

  • ihow.ge
  • ივნისი 14, 2018
ტუბერკულოზი მრავალი სახის ცხოველისა და ფრინველის ინფექციური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება სხვადასხვა ორგანოებში სპეციფიკური კვანძების წარმოქმნით.

რა უნდა ვიცოდეთ ცოფის შესახებ?

  • ihow.ge
  • მაისი 22, 2018
ცოფი უკურნებელი ვირუსული ინფექციური დაავადებაა. იგი აზიანებს თავისა და ზურგის ტვინს, შედეგად გამოვლინდება ცოფისთვის დამახასიათებელი კლინიკური ნიშნები. რაც უფრო მეტად ზიანდება თავის ტვინი მით უფრო მძიმეა კლინიკური ნიშნები.

როგორ ეგუება ორგანიზმი თავის საარსებო გარემოს?

  • pkzeze
  • მაისი 22, 2013
ცოცხალი ორგანიზმი თავისი შინაგანი და გარეგანი აგებულებით, ინსტიქტებითა და ქცევებით შეგუებულია საარსებო გარემოს. გარემო პირობების ცვლილებების შემთხვევაში, დროთა განმავლობაში ორგანიზმი ეჩვევა, ეგუება ახალ პირობებს. ამ პროცესს ადაპტაცია ეწოდება.